×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2016-03-30

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius ragina mokslo ir studijų institucijas reglamentuoti / detalizuoti asmenų prašymų nagrinėjimo tvarką

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2016 m. kovo 25 d. sprendimą Nr. SP-8 ir siekdamas asmenų (studentų) prašymų dėl studijų sutarties nutraukimo, pateiktų universitetams / kolegijoms elektroniniu paštu, nagrinėjimo aiškumo, Kontrolierius rekomenduoja universitetams ir kolegijoms reglamentuoti / detalizuoti asmenų prašymų nagrinėjimo universitetuose ir kolegijose tvarką, įtraukiant ir asmenų (studentų) prašymų, pateiktų elektroniniu paštu, nagrinėjimą. Šioje tvarkoje siūloma atsižvelgti į Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875, 24 ir 25 punktus ir nustatyti, kad asmens prašymas, pateiktas elektroniniu būdu ir pasirašytas elektroniniu parašu, yra prilyginamas prašymui raštu. Pažymėtina, kad „elektroniniu būdu pateiktas prašymas sudaromas taip, kad prašymą gavusi institucija galėtų:

25.1. atpažinti elektroninio dokumento formatą;
25.2. atidaryti ir apdoroti jį elektroninių dokumentų valdymo sistemos ar kitomis institucijos naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis;
25.3. atpažinti prašymo turinį;
25.4. identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį.“

Kontrolierius atkreipia dėmesį į tai, kad kai kurie universitetai turi asmenų prašymų nagrinėjimo universitetuose taisykles (pvz., Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos edukologijos universitete taisyklės, patvirtintos Lietuvos edukologijos universiteto rektoriaus 2012 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. 1-302).