×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2018-01-15

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius pakviestas pasidalyti gerąja Lietuvos praktika su tarptautine akademine bendruomene Didžiosios universitetų chartijos observatorijos organizuojamoje konferencijoje Paryžiuje

Didžiosios universitetų chartijos observatorijos generalinis sekretorius David J. Lock pakvietė Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierių dr. Vigilijų Sadauską dalyvauti š. m. gegužės 23 d. Observatorijos organizuojamoje konferencijoje ,,Sąžiningumas: kertinis švietimo ir mokslo akmuo“ Paryžiuje ir skaityti pranešimą apie akademinės etikos ir procedūrų priežiūros sistemą ir Kontrolieriaus institutą Lietuvoje.

Konferencijos tikslas – suprasti ir išgryninti iššūkius sąžiningumui švietimo ir mokslinių tyrimų srityje, su kuriais susiduria Europos šalys. Konferencijoje dalyvaus Europos universitetų rektoriai, dekanai, švietimo ministerijų atstovai ir kt. Tikslinė pranešimų klausytojų grupė – Prancūzijos universitetai, kurie nėra pasirašę Didžiosios universitetų chartijos.

Kontrolierius pritaria pagrindinei organizatorių minčiai, kad sąžiningumo svarba akademiniame gyvenime, švietime ir moksle visoms Europos šalims, visiems universitetams ir visai visuomenei turi būti išlaikyta itin aukšta. Atvejai, kai aukštas politines ar kitas pareigas einančių arba visuomenės autoritetą turinčių asmenų mokslinį laipsni pelniusiuose darbuose aptinkamas plagiatas ar kitas nesąžiningumo atvejis, negali būti toleruojami nei akademinės bendruomenės, nei plačiosios visuomenės. Tai patvirtina vos kelių metų senumo Europos valstybių pavyzdžiai: Vokietijos gynybos ministras atsistatydino po skandalo dėl plagiato, Vengrijoje Prezidentas paliko postą paaiškėjus, kad jo daktaro disertacijoje yra plagiato, Rumunijos Ministras pirmininkas atsisakė savo turimo daktaro laipsnio po kaltinimo plagiatu, o vienas iš jo kabineto ministrų atsisakė posto.

Lietuvoje neseniai taip pat buvo priimtas Kontrolieriaus sprendimas dėl buvusio Kauno technologijos universiteto rektoriaus Petro Baršausko plagiato monografijoje, pateiktoje habilitacijos procedūrai. Tai buvo itin daug visuomenės dėmesio sulaukęs ir diskusijų dėl akademinio sąžiningumo objektu tapęs atvejis. Tyrimo metu ir po sprendimo paskelbimo Kontrolierius identifikavo skirtingą akademinės bendruomenės, politikų, teisminės valdžios ir visuomenės požiūrį ir santykį su akademine etika.

Kontrolierius, dalyvaudamas šioje konferencijoje, turės galimybę pasidalyti su kitais dalyviais gerąja akademinės etikos užtikrinimo ir nusižengimų viešinimo patirtimi ir iššūkiais, su kuriais susiduriama Lietuvoje: akademinės etikos ir teisės normų santykis, teismų praktika, akademinės etikos interpretacija pateisinant nusižengimus, iki tol galiojusi praktika ir kt.