2017-01-05

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dalyvavo susitikime su Seimo Pirmininku Viktoru Pranckiečiu

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas 2017 m. sausio 5 d. susitikime su Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininku Viktoru Pranckiečiu pristatė Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriau tarnybos veiklos principus, aptarė su 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojusių Mokslo ir Studijų įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso nuostatų, susijusių su Kontrolieriaus veikla, reglamentavimo problemas. Po susitikimo nuspręsta teikti Lietuvos Respublikos Seimui pasiūlymus dėl minėtų teisės aktų nuostatų tobulinimo ir teisinio reglamentavimo klaidų ištaisymo.