×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2017-01-18

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dalyvavo susitikime dėl atsakomybės už neteisėtą mokslo darbų pirkimą, pardavimą ir pateikimą nustatymo

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas 2017 m. sausio 17 d. dalyvavo susitikime su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos atstovais, policijos pareigūnais ir studentais.

Susitikimo metu buvo diskutuojama dėl 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 123 straipsnio, nustatančio atsakomybę už neteisėtą pirmosios pakopos ir vientisųjų bei magistrantūros studijų baigiamųjų darbų, disertacijų ir meno projektų pirkimą, pardavimą ir jų pateikimą mokslo ir studijų institucijoms, įgyvendinimo problemų.

Susitikime dalyvavęs Teisingumo ministerijos ministro patarėjas Giedrius Mozūraitis nurodė, kad Administracinių nusižengimų kodekso 123 straipsnio reglamentavimas aiškus ir jo įgyvendinimas suprantamas, tačiau į Kontrolieriaus klausimus dėl referatų, kursinių ir kitų tarpinių studijų rašto darbų eliminavimo, nevisateksčių rašto darbų mokslo ir studijų institucijoms pateikimo, rašto darbų pirkimo ir pardavimo neteisėtumo nustatymo ir padovanoto ar kitaip neatlygintinai perduoto rašto darbo pateikimo, atsakymai nebuvo pateikti.

Kontrolierius, laikydamasis pozicijos, kad Administracinių nusižengimų kodekso 123 straipsnio įgyvendinimo mechanizmas yra neaiškus dėl toliau išdėstytų argumentų, pasiūlė Teisingumo ministerijos atstovams perkelti iš Teisingumo ministerijos valstybės tarnautoją, kuris įgyvendintų Administracinių nusižengimų kodekso 123 straipsnyje Kontrolieriui nustatytą funkciją, į Kontrolieriaus tarnybą, kai yra tarnybinė būtinybė.

Pirma, pirmosios pakopos ir vientisųjų bei magistrantūros studijų baigiamieji darbai, disertacijos ir meno projektai neapima referatų, kursinių ir kitų tarpinių studijų rašto darbų pirkimo ir pardavimo, tačiau tokių darbų pirkimas, pardavimas ir pateikimas yra ne mažiau svarbus administracinis nusižengimas. Be to, neaiškus minėtos nuostatos taikymas mokslo ar studijų rašto darbų (kūrinių), kurie mokslo ir studijų institucijoms pateikiami nevisateksčiai, atžvilgiu.

Antra, nėra apibrėžta, koks rašto darbų pirkimas ir pardavimas būtų laikomas „neteisėtu“. Pažymėtina, kad pirkimo-pardavimo sandorio neteisėtumo konstatavimas viršytų Kontrolieriaus nustatytą kompetenciją.

Trečia, minėtame straipsnyje nustatoma atsakomybė už „darbų pirkimą, pardavimą ir jų pateikimą“ sudaro prielaidą įtariamiesiems padarius administracinį nusižengimą išvengti atsakomybės, jeigu pateiktas darbas buvo padovanotas ar kitaip neatlygintinai perduotas.

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, Kontrolierius pasiūlė Administracinių nusižengimų kodekso 123 straipsnį tobulinti, nustatant atsakomybę už parengto mokslo ar studijų rašto darbo (kūrinio) (ar jo dalies) pateikimą kitam asmeniui, kai parengusiajam mokslo ar studijų rašto darbą (kūrinį) (ar jo dalį) yra žinoma, kad parengtą mokslo ar studijų rašto darbą (kūrinį) siekiama pateikti kito asmens vardu mokslo ir studijų institucijoms, ir kito asmens parengto mokslo ar studijų rašto darbo (kūrinio) (ar jo dalies) pateikimą kaip savo.