2016-03-11

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dalyvauja Kovo 11-osios minėjime

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas mini Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius su Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos darbuotojais šia proga sveikina visą akademinę bendruomenę!