×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2015-03-15

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dalyvauja konferencijoje „Akademinė etika: rekomendacijos aukštosioms mokykloms“

Kovo 16 d. Seime vyks Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto bei Lietuvos studentų sąjungos organizuojama konferencija „Akademinė etika: rekomendacijos aukštosioms mokykloms“. Joje Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas pristatys aukštųjų mokyklų etikos kodeksų rengimo rekomendacijas. Studentų siūlymus teikiamoms rekomendacijoms pristatys LSS viceprezidentas, gerąja praktika dalysis  „Transperency International“ Lietuvos skyriaus vadovas. Po pranešimų bus plėtojama diskusija apie akademinį sąžiningumą, priemones, padedančias puoselėti akademinę etiką, dėstytojo ir studento pareigas atsiskaitymų metu.