2018-03-09

Akademinės bendruomenės nariai ryžtingai imasi spręsti akademinės etikos ir procedūrų srityje kylančias problemas

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyboje š. m. vasario 6 d. buvo gautas skundas dėl patyčių skleidimo socialiniuose tinkluose, tyčiojimosi iš Vytauto Didžiojo universiteto herbo, tautos ir valstybės simbolikos. Kontrolierius, atsižvelgęs į skundžiamo objekto pobūdį, taip pat skatindamas aukštosios mokyklos savireguliaciją, nuasmenintą skundą persiuntė Kauno technologijos universiteto Akademinės etikos kolegijai.

Akademinės etikos kolegija nedelsdama š. m. kovo 1 d. surengė posėdį, kuriame išnagrinėjo persiųstą kontrolieriaus tarnybos skundą. Akademinės etikos kolegijos pirmininkas pakvietė galimai pažeidusį akademinės etikos principus Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekaną dr. Ainių Lašą paaiškinti susiklosčiusią situaciją. Išklausius paaiškinimų ir paisant pažeidėjo aktyvių veiksmų reaguojant į Vytauto Didžiojo universiteto bendruomenės reakciją, buvo prieita prie išvados, kad dr. Ainius Lašas nesiekė pasityčioti iš Vytauto Didžiojo universiteto bendruomenės ir socialiniame tinkle paskelbė atsiprašymą. Tačiau buvo pripažinta, kad Vytauto Didžiojo universiteto herbas buvo panaudotas netinkamai, norint parodyti situacijos rimtumą, todėl buvo pažeistas Kauno technologijos universiteto Akademinės etikos kodekse įtvirtintą etiškų tarpusavio bendruomenės santykių principą. Akademinės etikos kolegija rekomendavo dr. Ainiui Lašui atsakingiau reikšti nuomonę ir kritiką viešojoje erdvėje.

Kontrolierius džiaugiasi, kad Kauno technologijos universiteto Akademinės etikos kolegija operatyviai reagavo į persiųstą skundą, o jį išnagrinėjusi priėmė proporcingą ir objektyvų sprendimą.

Ne bausmėmis, o laisva ir atvira diskusija galima spręsti nesutarimus.

Sąmoninga ir neabejinga akademinė bendruomenė gali kurti etišką, pagarbią ir saugią aplinką ir būti pavyzdžiu naujai įsiliejantiems į akademinės bendruomenės ratą.