2019-12-17

Tarnybos mokymai doktorantų vadovams

Gruodžio 13 d. Vyriausybės strateginės analizės centre vyko Tarnybos organizuotas seminaras „Research Ethics for Supervisors“ (anglų k.), skirtas doktorantų vadovams. Seminaro lektorė dr. Sonja Bjelobaba (Upsalos universitetas, Švedija) pirmoje dalyje kalbėjo ne tik apie tyrimų etikos reikšmę konkrečiose mokslo srityse, patikimo tyrėjo bruožus, publikavimo etikos pažeidimus bei grobuoniškos leidybos aspektus, bet ir kvietė įvertinti savo patirtį ir tai aptarti kartu su kolegomis. Dalydamiesi įžvalgomis, seminaro dalyviai kėlė keblius klausimus, pvz., doktoranto vadovo kaip bendraautoriaus statusas studentui publikuojant straipsnius. Į minėtą temą – tyrėjo kaip doktoranto vadovo vaidmenį – ir buvo koncentruojamasi antroje seminaro dalyje.

Nuotrauka: LRAEPKT archyvas

Neretai pamirštama, kad vadovavimas doktorantui yra viso studijų laikotarpio procesas, todėl doktoranto vadovas turi prisiimti atsakomybę už doktorantą: 1) supažindindamas su visomis taisyklėmis, užtikrinančiomis akademinės etikos laikymąsi bei 2) įsitikindamas, kad doktorantas turi visus leidimus atlikti savo tyrimą (-us) ir skelbti jo (jų) rezultatus. Doktorantui atliekant mokslinį tyrimą, vadovas privalo dalyvauti ir visame doktoranto kaip tyrėjo rengimo procese: 1) nusprendžiant ne tik dėl tyrimo temos, bet ir eigos, ir sudarant planą, kaip tai įgyvendinti, 2) atliekant tyrimą ir 3) pristatant ir publikuojant tyrimo rezultatus. Kitaip tariant, vadovas neatlieka darbo už doktorantą, bet kiekviename etape domisi procesu, konsultuoja ir teikia patarimus. Savo ruožtu doktorantas turi išmanyti savo teises ir pareigas, prisiimti atsakomybę už studijų procesą, mokslinius tyrimus ir jų rezultatus, tikėtis iššūkių ir numatyti veiksmų planą, kaip elgtis patekus į stresines situacijas.

Nuotrauka: LRAEPKT archyvas

Seminaro pabaigoje dalyviams buvo skirta laiko išbandyti Roterdamo Erasmus universiteto sukurto žaidimo internetinę versiją „Tyrimų profesionalumas ir sąžiningumas“ (angl. „Professionalism and Integrity in Research“), skirtą pasitikrinti savo moralinį „kompasą“, ir grupėse aptarti pasirinktas situacijas.

Seminaro medžiaga atsisiųsti: „Research Ethics for Supervisors

Seminaro medžiagą cituoti taip: Bjelobaba, S. (2019) „Research Ethics for Supervisors“ [pdf]. Prieiga per internetą: <www.etikostarnyba.lt>.