2024-06-04

Tarnybos atstovė skaitė pranešimą Kauno kolegijos Medicinos fakulteto organizuotoje konferencijoje

Š. m. gegužės 30 d. Tarnybos darbuotoja dr. Birutė Liekė skaitė pranešimą Kauno kolegijos medicinos fakultete organizuotoje 16-oje kasmetinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Medicinos ir sveikatos mokslų aktualijos: socialinė partnerystė visuomenės gerovei“. Pranešimo „Etiškas dirbtinio intelekto naudojimas mokslinėje veikloje” metu buvo pristatyta generatyvinio dirbtinio intelekto naudojimo reglamentavimas, rekomendacijos tyrėjams, mokslo ir studijų institucijoms. Taip pat pristatytas etiškas dirbtinio intelekto naudojimas mokslinėje veikloje, kuris yra apibrėžtas Tarnybos parengtose gairėse: „Dirbtinio intelekto etiško naudojimo mokslo ir studijų procese“. Konferencijos dalyviai domėjosi, kam ir kokiais atvejais priklauso autorių teisės, buvo diskutuota, kaip reikėtų instituciniu lygiu reglamentuoti generatyvinio dirbtinio intelekto naudojimą ir kt.