2019-06-10

Tarnybos atstovai gilinosi į mokslinių tyrimų (ne)sąžiningumo naujoves

Birželio 2–5 d. akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė Loreta Tauginienė ir vyriausioji patarėja Kristina Pažusytė dalyvavo 6-oje tarptautinėje konferencijoje apie mokslinių tyrimų sąžiningumą (6th WCRI 2019). Šiais metais konferenciją organizavo Honkongo universitetas. Joje dalyvavo daugiau kaip 600 suinteresuotųjų šalių iš viso pasaulio, pvz., tarptautiniai leidėjai, Publikavimo etikos komiteto (angl. Committee on Publication Ethics) atstovai, giminingos Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybai institucijos, mokslo žurnalų redaktoriai, tyrėjai ir kt.

Viena iš aptartų mokslinių tyrimų sąžiningumo naujovių – viešas rankraščių skelbimas (angl. preprints). Konferencijoje buvo išryškinti šio reiškinio privalumai: 1) galimybė gauti grįžtamąjį ryšį iš bet kurio akademinės bendruomenės nario, 2) galimybė identifikuoti statistikos klaidas ir validuoti gautus statistinius duomenis, 3) galimybė viešai skelbti tą patį rankraštį keliuose virtualiuose archyvuose. Tačiau diskutuota ir apie trūkumus, pavyzdžiui, rankraščių autoriai paprastai neinformuoja mokslo žurnalo redaktoriaus / leidinio leidėjo, kad rankraštis jau yra viešai paskelbtas (skaidrumo principo pažeidimas), paprastai viešai paskelbtas rankraštis neatnaujinamas virtualiuose archyvuose po jo pataisymų ir nesiejamas su paskelbta publikacija (cituojamų klaidų tęstinumo rizika), todėl publikacija gali būti atšaukiama, atsiranda neaiškumų dėl citavimų statistikos, taip pat ne visi mokslo žurnalai priima recenzuoti viešai paskelbtus rankraščius. Publikavimo etikos komitetas, skatindamas akademinę bendruomenę kalbėti apie viešą rankraščių skelbimą, inicijavo šia tema diskusiją „Discussion Document: Preprints“.

Šioje konferencijoje taip pat svarstyta dėl atviros prieigos svarbos užtikrinant mokslinių tyrimų sąžiningumą ir publikavimo etiką ne tik tarp tyrėjų, bet ir įtraukiant visuomenės atstovus, pvz., į rankraščių recenzavimą.

Kontrolierė Loreta Tauginienė aptarė bendradarbiavimo galimybes su Publikavimo etikos komitetu analizuojant Lietuvos mokslo žurnalų praktiką publikavimo etikos aspektu.