×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2019-09-25

Tarnyba tapo Europos mokslinių tyrimų sąžiningumo tarnybų tinklo nare

Rugsėjo 25 d. Krokuvoje Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba paskelbta Europos mokslinių tyrimų sąžiningumo tarnybų tinklo (angl. ENRIO) nare. Šio tinklo pagrindinė misija yra skatinti keistis informacija ir patirtimi, dalytis gerąja praktika skatinant mokslinių tyrimų sąžiningumą, nagrinėjant mokslinių tyrimų pažeidimus, konsultuojant turinčias menkai išvystytą nacionalinę mokslinių tyrimų sąžiningumo užtikrinimo sistemą šalis nares ir kt.

Tarnybai ši narystė yra svarbi tuo, kad ji atveria platesnes galimybes pažinti kitų Europos valstybių narių giminingų institucijų mokslinių tyrimų nesąžiningumo atvejų sprendimų praktiką ir tobulinti savąją, taikomas nesąžiningo elgesio akademinėje aplinkoje prevencijos priemones. Tarnybos įsitraukimas į ENRIO sudaro sąlygas gerinti Tarnybos veiklos efektyvumą bei reaguoti į tarptautines tendencijas.

Europos mokslinių tyrimų sąžiningumo tarnybų tinklas veikia nuo 2008 metų. Jis vienija virš 30 Europos valstybinių institucijų iš daugiau kaip 20 Europos valstybių. Tinkle gali dalyvauti institucijos, skatinančios laikytis mokslinių tyrimų sąžiningumo ir (ar) sprendžiančios mokslinių tyrimų nesąžiningumo atvejus nacionaliniu mastu.