2022-07-26

Švietimas be apgaulės – kaip tai pasiekti?

Švietimas be apgaulės ir korupcijos – tokia pagrindinė žinia skelbiama Europos Tarybos Ministrų Komiteto liepos 13 d. priimtoje rekomendacijoje valstybėms narėms dėl kovos su apgaule švietime (angl. Recommendation on countering education fraud). Ši rekomendacija yra bendras ETINED platformoje dalyvaujančių įvairių suinteresuotųjų šalių, įskaitant ir Tarnybos, ketverių metų darbo rezultatas.

Rekomendacija siekiama atkreipti dėmesį į etikos, skaidrumo ir sąžiningumo skatinimą visame švietimo sektoriuje, t. y. nuo priešmokyklinio ugdymo iki aukštojo mokslo. Rekomendacijoje pateikiami šeši siūlymai valstybės narėms:

  • skatinti švietimo kokybę mažinant apgaulę švietime;
  • užtikrinti viso švietimo sektoriaus mokinių, studentų, tyrėjų ir kitų darbuotojų apsaugą nuo asmenų, teikiančių apgaulingas paslaugas;
  • teikti paramą prevencijos ir apsaugos priemonių įgyvendinimui, lygių galimybių kultūros formavimui bei mokymų organizavimui visuose švietimo sektoriuose ir lygmenyse;
  • stebėti naujas technologijas, kuriomis siekiama sukurti naujas apgaulės formas;
  • palengvinti tarptautinį bendradarbiavimą;
  • prisidėti prie šios rekomendacijos sklaidos.

Rekomendaciją sudaro 17 straipsnių, kuriuose aptariama, pvz., švietimo terminijos apsauga, etikos kodeksai, plagiatas, apgaulingų paslaugų reklama, moksliniai tyrimai, skaitmeninių priemonių naudojimas, pranešėjų apsauga, duomenų rinkimas, stebėsena ir kt. Išskirtinis dėmesys skiriamas mokymams apie plagiatą ir kitus akademinės etikos pažeidimus, kritiniam mąstymui, akademiniam raštingumui ir moksliniams tyrimams. Rekomendacija siekiama padėti valstybės narėms kovoti su apgaule švietime, taip užtikrinant vieną iš žmogaus teisių – teisę į švietimą.

ETINED platformoje Lietuvą atstovauja Studijų kokybės vertinimo centro ir Tarnybos darbuotojai.