×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2023-05-23

Susitikta su Klaipėdos universiteto Senato nariais

Š. m. gegužės 19 d. Tarnybos darbuotojai viešėjo Klaipėdos universitete, kur Senato nariams pristatė aktualius akademinės etikos klausimus. Tarnybos darbuotoja dr. Birutė Liekė aptarė akademinės etikos kultūros skatinimo klausimus: apžvelgė akademinės etikos sąvokos įtvirtinimą teisės aktuose, akademinės etikos  sistemos dalyvius, Tarnybos funkcijas. Tarnybos darbuotoja dr. Julija Umbrasaitė pristatė akademinės bendruomenės – tyrėjų ir dėstytojų – atsakomybę Europos Sąjungos kontekste. Buvo apžvelgtos Europos Komisijos bei Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos rekomendacijos susijusiais klausimais ir kiti svarbūs dokumentai šioje srityje. Kontrolierė dr. Loreta Tauginienė aptarė kylančius akademinė etikos nuostatų kaitos klausimus. Pastarieji itin svarbūs mokslo ir studijų institucijoms, ketinančioms atnaujinti akademinės etikos kodeksus, siekiant parengti juos kuo aiškesnius ir išsamesnius.

Senato nariai įsitraukė į diskusiją, kurioje aptarė akademinės etikos pažeidimų atvejus, išsakė problemas, susijusiais su mokslo sklaida, ir kt.

Nuotraukos iš Tarnybos archyvo