×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2016-04-13

Posėdis Švietimo, mokslo ir kultūros komitete

2016 m. balandžio 13 d. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas ir Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus vyriausioji patarėja Kristina Pažusytė dalyvauja Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdyje dėl valstybinių universitetų tarybų ir jų kadencijų. Posėdyje svarstoma valstybinių universitetų tarybų sudarymo principai pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 7, 10, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 43, 44, 47, 48, 51, 55, 57, 66, 69, 70, 71, 73, 75, 95 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą (Žin., 2012, Nr. 53-2639).