×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2014-09-01

Kontrolierius kviečia akademinę bendruomenę diskutuoti – kokie turi būti akademinės etikos kodeksai?

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas įgyvendindamas Mokslo ir studijų įstatymo 53 straipsnio 4 dalį ir atsižvelgdamas į tarptautinę įvairių organizacijų patirtį skatinant mokslo ir studijų institucijas formuoti institucinę studijų ir mokslinės veiklos kokybės kultūrą, puoselėti akademinį sąžiningumą, skaidrumą ir atsakomybę suinteresuotosioms šalims ir siekti elgtis socialiai atsakingai, parengė Rekomendacijų mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kodeksams projektą ir kviečia akademinę bendruomenę aktyviai įsitraukti teikiant siūlymus dėl jo tobulinimo el. paštu lraepk@lrs.lt iki š. m. rugsėjo 30 d.