×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2019-11-12

Kontrolierė susitiko su universitetų etikos komisijų atstovais

Lapkričio 8 d. akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė Loreta Tauginienė Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultete susitiko su septynių universitetų etikos komisijų atstovais aptarti bendradarbiavimo galimybių nagrinėjant galimus akademinės etikos pažeidimus ir kartu išlaikant akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus veiklos principų įgyvendinimą ir aukštųjų mokyklų autonomiją. Susitikime universitetų etikos komisijų atstovai keitėsi patirtimis, kaip efektyviau nagrinėti galimus akademinės etikos pažeidimus, bei domėjosi veiklos tobulinimo galimybėmis. Taip pat buvo susitarta rengti universitetų etikos komisijų atstovų ir kontrolierės susitikimus du kartus per metus, aptariant problemas, iškilusias dėl akademinės etikos nuostatų įgyvendinimo, ir ieškoti galimybių plėsti etikos komisijų kompetenciją.