2023-05-15

Aptartos akademinės etikos aktualijos su etikos komitetais

Tarnybos vyriausioji analitikė dr. Birutė Liekė

Š. m. gegužės 12 d. kontrolierė dr. Loreta Tauginienė susitiko su mokslo ir studijų institucijų etikos komitetais. Susitikimo metu Tarnybos atstovės pristatė akademinės etikos aktualijas. Vyriausioji analitikė dr. Julija Umbrasaitė paaiškino, kokie yra akademinės etikos pažeidimai, susiję su mokslinio tyrimo duomenimis, ir kokiomis priemonėmis galima juos nustatyti (pvz., naudojant tam skirtas specialias informacines technologijas) ir preventyviai valdyti (pvz., pateikiant mokslinio tyrimo duomenų valdymo planą). Vyriausioji analitikė dr. Birutė Liekė aptarė tarptautines tendencijas akademinės etikos srityje, susijusias su dirbtiniu intelektu grįstų technologijų naudojimu. Pranešėja apibendrino Patikimo dirbtinio intelekto etikos gaires, Komisijos ekspertų grupės švietimo ir mokymo srityje naudojamo dirbtinio intelekto ir duomenų klausimais galutinę ataskaitą ir kitus dokumentus šioje srityje. Kontrolierė pristatė informaciją apie kylantį poreikį taikyti pranešėjų apsaugą ir netrukus pasirodysiantį Europos mokslinių tyrimų sąžiningumo tarnybų tinklo parengtą Pranešėjų apsaugos vadovą.

 

Susitikimo metu savo gerosiomis patirtimis taip pat dalijosi atstovai iš Vilniaus kolegijos, Kauno technologijos universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto ir ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto.

Nuotraukos iš Tarnybos archyvo