2017-09-01

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius sveikina akademinę bendruomenę Rugsėjo 1-osios proga

Akademinės bendruomenės nariai,

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas sveikina Jus su Mokslo ir žinių diena bei naujais mokslo metais ir kantiškai linki ,,<…> elgtis tik pagal tokią maksimą, kuria vadovaudamasis tu kartu galėtum norėti, kad ji taptų visuotiniu dėsniu.“