2016-04-20

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius susitinka su Vilniaus kolegijos bendruomene

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas 2016 m. balandžio 20 d. dalyvauja Vilniaus kolegijos Akademinės tarybos posėdyje. Posėdyje pristatoma kontrolieriaus ir kontrolieriaus tarnybos veikla, diskutuojama akademinės etikos ir procedūrų klausimais.