2016-03-02

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius susitiko su Marijampolės kolegijos atstovais

Marijampolės kolegijos direktorius Vaidotas Viliūnas, Marijampolės kolegijos Akademinės tarybos pirmininkė Nijolė Margelevičienė ir Marijampolės kolegijos Personalo, teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Jurgita Šmukštytė atvyko susitikti su Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriumi dr. Vigilijumi Sadausku, vyriausiąja patarėja Kristina Pažusyte ir patarėja Gintare Šeškevičiūte. Susitikime daugiausia dėmesio skirta aukštųjų mokyklų tarybų sudarymo principams.