OPEN DATA

Sprendimų priėmimo efektyvumas

Nuo 2021 m. gruodžio 1 d. akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius išnagrinėja skundą ar atlieka tyrimą ir priima sprendimą ne vėliau kaip per 270 kalendorinių dienų nuo skundo gavimo ar tyrimo pradėjimo dienos.

Sprendimų pobūdis

Nuo 2016 m. liepos 15 d. akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui suteikta teisė priimti sprendimą skundo (pranešimo) nagrinėjimą ar tyrimą nutraukti. Atsisakyti skundai nagrinėti neįtraukiami.

Bendras skundų, pranešimų ir tyrimų skaičius pagal mokslo ir studijų institucijos tipą

 

 

Updated: 2023-12-19