2024-06-18

Tarnybos kontrolierė dalyvavo EuroScience Open Forum (ESOF) Europos universitetų asociacijos organizuotoje plenarinėje diskusijoje Lenkijoje

Nuotrauka: Tarnybos archyvas

Mokslinių tyrimų ir inovacijų etika bei sąžiningumas yra pagrindiniai mokslo principai. Visų pirma jie padeda užtikrinti atsakingą žinių ir naujovių siekimą vykdant mokslinius tyrimus mokslo ir studijų institucijose. Technologijos atsiranda greičiau, nei galima įvertinti jų etinius aspektus. Atsakant į klausimą, ar naujosios technologijos daro įtaką pagrindiniams mokslinių tyrimų etikos ir sąžiningumo principams, sesijoje diskutuota, kaip naujosios technologijos keičia esminius akademinės etikos ir sąžiningumo principus, organizavimą ir moderavimą. Sesijoje dalyvavę ekspertai Reda Cimmperman (iš Lietuvos), Dorianas Karatzas (iš Belgijos), Dirkas Lanzerathas (iš Vokietijos), Pawelas Łukówas (iš Lenkijos) ir Isabelle Wienand (iš Šveicarijos), atsakydami į šį klausimą, teigė, kad etika ir sąžiningumas yra svarbūs atsakingų mokslinių tyrimų ir inovacijų palydovai. Etikos ir sąžiningumo principai ir vertybės turi būti įgyvendinami įvairiuose mokslinių tyrimų ir inovacijų kontekstuose ir daryti įtaką mokslinių tyrimų ir sąžiningumo politikai. Tai ypač aktualu vykdant tarpdisciplininius mokslinius tyrimus ir kuriant inovacijas, kai įtraukiami įvairių sričių tyrėjai. Mokslinių tyrimų etikos komitetai gali tapti bendradarbiavimo platformomis plėtojant atvirą tarpdisciplininį dialogą, o mokslinių tyrimų etikos valdymas turi būti orientuotas į galimų problemų svarstymą ir pereiti nuo reaktyvaus prie aktyvesnio režimo.

Įvykusi diskusija siejasi su antruoju EUA 2027 m. mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkės prioritetu „Puoselėti tvirtą, įvairialypę ir bendradarbiavimu grindžiamą mokslinių tyrimų ir inovacijų kultūrą“.