×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2020-06-18

Tarnybos darbuotojai kels kvalifikaciją trumpalaikiuose darbo vizituose užsienyje

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybai skirta parama iš Šiaurės–Baltijos šalių mobilumo ir tinklaveikos programos viešajam administravimui lėšų – trys darbuotojai vyks dviejų trumpalaikių darbo vizitų į užsienį. Tarnybos darbuotojai dalyvaus tarpinstituciniuose žinių ir patirčių mainuose: domėsis, kaip formuoti ir įgyvendinti mokslinių tyrimų sąžiningumo nuostatas nacionaliniu mastu, susipažins su mokslinių tyrimų sąžiningumo skatinimo gerosiomis praktikomis ir gilinsis į galimų akademinės etikos pažeidimų nagrinėjimo praktikas. Šių žinių ir patirčių Tarnybos darbuotojai sieks Suomijos nacionalinėje mokslinių tyrimų sąžiningumo taryboje TENK (angl. Finnish National Board on Research Integrity) ir Norvegijos nacionaliniuose mokslinių tyrimų etikos komitetuose (angl. The Norwegian National Research Ethics Committees). Įgytos žinios ir patirtys sudarys sąlygas tobulinti skundų nagrinėjimo procedūras Tarnyboje ir gerinti akademinės bendruomenės konsultavimą.

Ši programa skiria finansinę paramą valstybės tarnautojams ir kitiems viešojo sektoriaus darbuotojams ar jų grupėms (2–8 asmenims), norintiems vykti į stažuotes, mokymus, trumpalaikius darbo vizitus Šiaurės ir Baltijos šalyse arba vykdantiems bendradarbiavimo tinklų veiklą minėtame regione. Programoje dalyvauja Švedija, Suomija, Danija, Latvija, Estija, Lietuva, Norvegija ir Islandija.