2019-12-03

Tarnyba dalijasi institucine patirtimi su Studijų kokybės vertinimo centru

Stiprindama tarpinstitucinį bendradarbiavimą gruodžio 2 d. akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė Loreta Tauginienė susitiko su Studijų kokybės vertinimo centro darbuotojais. Susitikime kontrolierė pristatė tyrimų rezultatus apie akademinės etikos situaciją Lietuvos moksle ir studijose, bendraautorystės ir citavimo ypatumus.

Nuotrauka: SKVC archyvas