×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2019-05-13

Tarnyba bendradarbiauja atliekant Akademinio sąžiningumo indekso tyrimą

Tarnyba, skatindama Lietuvos studentų sąjungos (toliau – LSS) iniciatyvą įvertinti akademinio nesąžiningumo paplitimą Lietuvos mokslo ir studijų institucijose ir nustatyti akademinio nesąžiningumo priežastis, šiais metais teikia pagalbą LSS atliekant tyrimą „Akademinio sąžiningumo indeksas”. Šis tyrimas vykdomas šeštą kartą.

Taip pat ketinama LSS nariams pravesti mokymus apie studentų indėlį į akademinės kultūros formavimą. Šis bendradarbiavimas padės numatyti iniciatyvų, susijusių su studijų kokybės užtikrinimo skatinimu, poreikį.