×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2022-09-26

Susitikta su Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto studentais

Rugsėjo 22 d. kontrolierė Loreta Tauginienė Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto studentams skaitė paskaitą, kaip akademinė etika prisideda prie universiteto socialinės atsakomybės stiprinimo. Ji atkreipė studentų dėmesį, kad Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme įtvirtinta, jog darni mokslo ir studijų sistema, be kita ko, turi ugdyti etiškai atsakingą asmenybę, o universitetas turi būti socialiai atsakingas. Studentai susipažino su Tarnybos kompetencija, gilinosi į Vilniaus universiteto misiją, vertybes bei studijų ir mokslo principus ir identifikavo jo taikomas priemones, skirtas akademinės etikos laikymuisi užtikrinti. Atlikdami praktinę užduotį, studentai vertino akademinę etiką kaip vieną iš universiteto socialinės atsakomybės sudedamųjų. Taip pat studentams buvo keliamas klausimas, ar nesąžiningai akademinėje aplinkoje elgęsis studentas bus linkęs nesąžiningai veikti ir darbo aplinkoje.