2022-10-25

Sukurtas Pasaulinis akademinio sąžiningumo tinklas

Nuotrauka: Mairéad Boland

Š. m. spalio 18 d. Dubline vyko tarptautinė konferencija, skirta Airijos kokybės ir kvalifikacijos agentūros 10 metų veiklai pažymėti. Konferencijoje atkreiptas dėmesys į su studentais susijusius klausimus. Airijos tęstinio ir aukštojo mokslo, tyrimų, inovacijų ir mokslo ministras Simonas Harris pabrėžė, kad sąžiningas kvalifikacinio ir mokslo laipsnių įgijimas yra kertinis aspektas užtikrinant studijų kokybę. Visos suinteresuotosios šalys pagal kompetenciją turi stengtis kovoti su nesavarankišku rašto darbų rengimu. Ministras akcentavo, kad šalies aukštojo mokslo reputaciją atspindi ne tik kokybė; čia svarbiomis tampa akademinio sąžiningumo nuostatos, jų efektyvus taikymas. Savo kalboje, skirtoje Pasaulinio akademinio sąžiningumo tinklo veiklos pradžiai, jis kvietė gilintis į priežastis, kodėl studentai renkasi lengviausią kelią – sukčiauti. Ministras ragino suteikti studentams didesnę pagalbą, siekiant, kad jie geriau išmanytų, kas yra akademinis sąžiningumas, kaip jo laikytis; taip pat ragino įtraukti studentus į studijų kokybės vertinimą. Ministras Simonas Harris savo kalbą baigė mintimi, kad aukštojo mokslo problemos gali būti išsprendžiamos, kai veikiama kartu.

Pagrindiniai Pasaulinio akademinio sąžiningumo tinklo iniciatoriai ir steigėjai yra Kokybės ir kvalifikacijų agentūra (Airija) ir Aukštojo mokslo kokybės ir standartų agentūra (Australija). Į šio tinklo veiklą pakviestos įsitraukti organizacijos iš Jungtinės Karalystės, Lietuvos, Vengrijos, Zambijos ir kitų šalių, taip pat Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO) ir Europos Tarybos Švietimo etikos, skaidrumo ir sąžiningumo platforma (ETINED).

Tarnyba pakviesta dalyvauti Pasaulinio akademinio sąžiningumo tinklo veikloje. Šio tinklo atidarymo renginyje dalyvavo kontrolierė dr. Loreta Tauginienė. Renginio metu kontrolierė pristatė stendinį pranešimą apie Tarnybos veiklą administracinių nusižengimų srityje ir 2021 metais atliktą Tarnybos tyrimą „Nesavarankiško mokslo ir studijų darbų rengimo paslaugų pasiūla Lietuvoje“.