2020-12-18

Startavo projektas „Sąžiningumo aukštajame moksle, versle ir visuomenėje vientisumo kūrimas“

2020 m. rugsėjį startavo Erasmus+ programos lėšomis finansuojamas projektas „Sąžiningumo aukštajame moksle, versle ir visuomenėje vientisumo kūrimas“ (angl. Bridging Integrity in Higher Education, Business and Society“, toliau – Bridge), kurio vienas iš partnerių – Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba (toliau – Tarnyba). Šio projekto pagrindinis tikslas: sukurti sąžiningumo tarpsektorinį vientisumą gilinant supratimą apie sąžiningumą aukštajame moksle, versle ir visuomenėje ir suteikiant atitinkamų įgūdžių veikti pagal akademinės etikos vertybes.

Pirmiausia projekte bus analizuojami ankstesnių tyrimų rezultatai ir atrenkami gerosios patirties pavyzdžiai. Antrajame projekto etape bus siekiama susieti akademinį ir mokslinį sąžiningumą. Trečiajame etape bus sukurtos sąžiningumo mokslinių tyrimų ir verslo srityje gairės, atviri švietimo ištekliai (įskaitant tuos, kurie pagrįsti realiais atvejais), vedami magistrantų ir doktorantų mokymai. Ketvirtuoju etapu siekiama „nutiesti tiltą“ tarp akademinio sąžiningumo ir visuomenės. Šio projekto tikslinės grupės yra ankstyvosios karjeros tyrėjai, t. y. magistrantai ir doktorantai.

Bene ženkliausią indėlį Tarnyba turėtų skirti būtent mokslinių tyrimų etikos iššūkiams piliečių mokslo srityje. Piliečių mokslas yra dalyvaujamojo pobūdžio, nes mokslininkas suteikia galimybę piliečiams kartu įsitraukti į mokslinį tyrimą ne kaip tyrimo dalyviui, o kaip tyrėjui. Piliečių mokslas (angl. citizen science) yra atvira inovacijų prieiga, kuria siekiama akademinės bendruomenės ir visuomenės bendrystės.

„Bridge“ projektas bus įgyvendinamas iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. Projektui skirta 374 247,00 eurų, Tarnybai skiriamo finansavimo dalis sudaro 12%. Projektą koordinuoja Upsalos universitetas (Švedija).