×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2022-02-25

Socialinių mokslų kolegijos dėstytojams pristatėme jiems aktualius akademinės etikos aspektus

Vasario mėnesį dalyvavome susitikimuose su Socialinių mokslų kolegijos dėstytojais. Vasario 17 d. susitikime Tarnybos vyriausioji specialistė (vyriausioji analitikė) dr. Julija Umbrasaitė supažindino kolegijos bendruomenę su akademinės etikos įtvirtinimo mokslo ir studijų procese raida, akademinės etikos sąvoka, akademinės etikos pažeidimų tipais ir pasekmėmis bei Tarnybos veiklos kryptimis. Tarnybos vyriausioji specialistė (vyriausioji analitikė) dr. Eglė Ozolinčiūtė dalijosi patarimais, kaip išvengti vaizdų plagiato. Susitikimo dalyviams buvo pateikti pavyzdžiai, kaip surasti, atsirinkti ir tinkamai cituoti vaizdus savo tyrimuose, dėstomojoje medžiagoje. Dr. Eglė Ozolinčiūtė taip pat pristatė Tarnybos parengtas Akademinės etikos užtikrinimo organizuojant studijas nuotoliniu būdu gaires, kur aptarti Lietuvos mokslo ir studijų institucijose patiriami iššūkiai pandemijos laikotarpiu. Susitikimo dalyviai turėjo galimybę pasitikrinti, kiek jų aukštojoje mokykloje taikomos priemonės, užkertančios kelią akademinės etikos pažeidimams, vykdant studijas nuotoliniu būdu. Susitikime dalyvavo virš 40 kolegijos bendruomenės narių.

Vasario 24 d. susitikime Tarnybos vadovė dr. Loreta Tauginienė pristatė tyrimo „Atsakingo mokslo barometras 2020“ rezultatus, kurie skatina susitikimo dalyvius reflektuoti apie akademinės etikos situaciją tyrėjų bendruomenėje, būti jautriems bei reaguoti į akademinės etikos pažeidimų atvejus. Tarnybos vyriausioji specialistė dr. Eglė Ozolinčiūtė pristatė Tarnyboje atliktą tyrimą apie Tarnybos paskelbtų mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kodeksų priėmimo, įgyvendinimo ir priežiūros rekomendacijų bei mokslo ir studijų institucijų patvirtintų tvarkų ir dokumentų akademinės etikos srityje kaitą po Tarnybos 2015 m. paskelbtų Rekomendacijų Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms dėl akademinės etikos kodeksų rengimo, priėmimo ir įgyvendinimo. Dokumentų turinio analizės rezultatai atskleidė, kad dauguma mokslo ir studijų institucijų, kurdamos savo akademinės etikos komitetų veiklą reglamentuojančius dokumentus, yra linkusios bent iš dalies atsižvelgti arba savaip interpretuoti Tarnybos teikiamas rekomendacijas. Apie tai plačiau skaitykite tyrimo ataskaitoje. Susitikime dalyvavo virš 30 kolegijos bendruomenės narių.