×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2022-02-25

Skaitėme atvirą paskaitą Kazimiero Simonavičiaus universitete

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba 2022 m. tęsia susitikimus su akademinėmis bendruomenėmis. 2022 m. vasario 22 d. įvyko susitikimas su Kazimiero Simonavičiaus universiteto akademinės bendruomenės nariais. Susitikime dalyvavo virš 20 dalyvių.

Susitikimo metu Tarnybos vyriausioji specialistė (vyriausioji analitikė) dr. Julija Umbrasaitė supažindino universiteto akademinę bendruomenę su akademinės etikos nuostatų raida studijų procese, akademinės etikos pažeidimų tipais, pavyzdžiais ir pasekmėmis bei pristatė Tarnybos vykdomą veiklą. Tarnybos vyriausioji specialistė (vyriausioji analitikė) dr. Eglė Ozolinčiūtė pristatė Tarnybos parengtas Akademinės etikos užtikrinimo organizuojant studijas nuotoliniu būdu gaires, aptarė Lietuvos mokslo ir studijų institucijų patiriamus iššūkius, kilus pandemijai. Susitikimo dalyviai turėjo galimybę pasitikrinti, ar universiteto nuotoliniu būdu vykdomos studijos organizuojamos taip, kad užkirstų kelią akademinės etikos pažeidimams studijų, ypač atsiskaitymų, metu.

Tarnybos vadovė dr. Loreta Tauginienė susitikimo dalyviams pristatė tyrimų „Mokslinių tyrimų ir publikavimo etikos pažeidimų piniginė vertė: tyrėjo sukeliami nuostoliai“ ir „Mokslinių tyrimų ir publikavimo etikos pažeidimų piniginė vertė atšaukus mokslo publikaciją“ rezultatus. Diskusijos metu buvo svarstoma, kokie korekciniai veiksmai gali būti taikomi, pvz., kai akademinės etikos pažeidimai pastebimi įvairiuose studijų proceso etapuose, ar reikėtų rengti atskirus akademinės etikos kodeksus pagal akademinės bendruomenės grupes ir kt.