×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2019-05-17

Seimas sugriežtino administracinę atsakomybę už nesąžiningą mokslo darbų rengimą ir pateikimą

Seimas priėmė Administracinių nusižengimų kodekso pataisas, kuriomis patikslino administracinę atsakomybę už kito asmens rašytinio darbo pateikimą mokslo ir studijų institucijai kaip savo mokslo ar studijų darbą bei rašytinio darbo perdavimą, kurį kitas asmuo pateikė kaip savo mokslinį ar studijų darbą.

Pagal priimtus teisės akto pakeitimus kito asmens parengto mokslo ar studijų darbo (ar jo dalies) projekto pateikimas mokslo ir studijų institucijai kaip savo mokslo ir studijų darbo (ar jo dalies) užtrauks baudą asmenims nuo 200 iki 500 eurų.

Mokslo ar studijų darbo (ar jo dalies) projekto, kuris kito asmens buvo pateiktas mokslo ir studijų institucijai kaip jo paties mokslo ar studijų darbas (ar jo dalis), parengimas ir (ar) perdavimas užtrauks baudą asmenims nuo 200 iki 500 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 800 iki 1800 eurų.

Informacijos, kuria siūlomos mokslo ar studijų darbo (ar jo dalies) projekto rengimo paslaugos, viešas paskelbimas užtrauks įspėjimą arba baudą asmenims nuo 100 iki 200 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 300 iki 600 eurų.

Priimti pakeitimai nustato, kad šie administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai, užtrauks baudą asmenims nuo 500 iki 900 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 1 700 iki 3 000 eurų.

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybai suteikta teisė dėl šių numatytų administracinių nusižengimų atlikti tyrimus ir surašyti protokolus.

Parengta pagal  Lietuvos Respublikos Seimo pranešimą spaudai.