×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2023-03-28

Projekto „Bridge“ mokymai akademinei bendruomenei Švedijoje

Nuotraukos iš projekto BRIDGE archyvo

Š. m. kovo 20–24 d. projekto „Bridge“ partneriai organizavo mokymus Švedijoje, Upsalos universitete. Mokymų metu Tarnybos darbuotojos dr. Julija Umbrasaitė bei dr. Birutė Liekė pristatė Tarnybos kartu su projekto partneriais rengiamą mokymo(si) modulį „Piliečių mokslas ir etika“. Tai 10 valandų trukmės modulis, susidedantis iš 10 temų: piliečių mokslas, institucinė peržiūra, galios balansas, interesų konfliktas, informuoto asmens sutikimas, privatumas ir konfidencialumas, technologijų naudojimas, tyrimo duomenų valdymas ir rezultatų verifikavimas, intelektinė nuosavybė ir etiškas publikavimas. Kiekvienai temai skirta po vieną valandą. Modulyje pateikta mokomoji medžiaga remiasi Mokslinių tyrimų etikos ir mokslinio sąžiningumo piliečių moksle gairėmis (angl. Guidelines for Research Ethics and Research Integrity in Citizen Science). Taip pat pateikiama papildoma literatūra, vaizdo įrašai, žaidybiniai atvejai – vinjetės, testai ir pan.

Mokymų metu magistrantai supažindinti su piliečių mokslo etiniais aspektais bei viena iš modulyje numatytų temų – tyrimo duomenų valdymu ir rezultatų verifikavimu.