×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2021-01-18

Pristatytos Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gairės

Sausio 11 d. Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos nariams ir sausio 15 d. Lietuvos universitetų rektorių konferencijos Mokslo komiteto nariams akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė Loreta Tauginienė pristatė Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gaires.

Pristatymo metu kontrolierė atkreipė dėmesį, kad Tarnybos atliktų tyrimų rezultatai apie mokslinių tyrimų etikos užtikrinimo praktiką mokslo ir studijų institucijose kelia nerimą. Pristatydama tyrimo „Atsakingo mokslo barometras 2020“ rezultatus ji pabrėžė, kad kas antras tyrime dalyvavęs respondentas nurodė gerai nežinąs nuostatų, susijusių su mokslinių tyrimų etika ir publikavimo etika (MTPE); kiek daugiau nei pusės respondentų vertinimu, jų institucijos savo veikloje MTPE nuostatų neįgyvendina; daugiau nei kas trečias respondentas niekada per pastarųjų trejų metų laikotarpį negilino savo žinių MTPE srityse. Savo pranešimą ji tęsė pristatydama dar vieno Tarnybos atlikto tyrimo rezultatus – MTPE pažeidimų piniginę vertę atšaukus mokslo publikaciją, kuri yra ne mažesnė kaip 16 tūkst. eurų.

Tarnybos vadovė, aiškindama Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gairių paskirtį ir  tikslus, akcentavo, kad atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimas laikytinas vienu iš mokslinių tyrimų kokybės ir atviro mokslo bei tarptautinių standartų ir praktikos įgyvendinimo rodiklių. Taip pat ji pažymėjo, kad vertinant atitiktį mokslinių tyrimų etikai skiriamas reikšmingas dėmesys tyrimo duomenų valdymui ir tyrėjo neetiško elgesio prevencijai.

Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gairės parengtos adaptuojant gerąsias Europos šalių (pvz., Nyderlandų Karalystės, Norvegijos Karalystės, Suomijos) praktikas, pažangių mokslo universitetų (pvz., Oksfordo universiteto) patirtis bei konsultuojantis su suinteresuotosiomis šalimis Lietuvoje (pvz., Lietuvos bioetikos komitetu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, Valstybine duomenų apsaugos inspekcija).