2024-05-29

Parengtas terminų, susijusių su etika ir sąžiningumu švietime, žodynėlis

Šis žodynėlis susijęs su projektu „Kova su sukčiavimu švietime“, vykdomu pagal Europos Tarybos etikos, skaidrumo ir sąžiningumo švietimo srityje platformą (ETINED). Juo remiamasi siekiant įtvirtinti su etika ir sąžiningumu švietime susijusių terminų apibrėžtis ir paaiškinti galimas pasekmes. Žodynėlis gali būti naudingas įvairioms suinteresuotosioms šalims, skatinančioms etiką, skaidrumą ir sąžiningumą visuose švietimo lygmenyse.