×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2020-12-17

Nuotoliniu būdu tęsiame susitikimus su Akademinės etikos komitetų atstovais

Kaip ir kiekvienais metais, Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba tęsia jau tradiciniais tapusius susitikimus su Akademinės etikos komitetų atstovais. 2020 m. gruodžio 7 ir 16 d. įvyko du nuotoliniai susitikimai su 29 atstovais iš Lietuvos mokslo ir studijų institucijų.

Siekiant reflektuoti, kur mes esame, susitikimų dalyviams buvo pristatyta informacija apie tai, kaip savo akademinės etikos patirtis vertina doktorantai ir tyrėjai. Tarnybos vadovė dr. Loreta Tauginienė ir vyriausioji specialistė (analitikė) Kristina Senkuvienė pristatė Lietuvoje vykdyto tyrimo „Atsakingo mokslo barometras 2020“ rezultatus.

Vyriausioji specialistė Kamilė Kapočiūtė pristatė 2020 m. rugpjūčio mėnesį paskelbtas atnaujintas Rekomendacijas mokslo ir studijų institucijoms dėl akademinės etikos kodeksų rengimo, priėmimo ir įgyvendinimo, akcentuodama pagrindinius principus bei galimus jų įgyvendinimo būdus.

Apžvelgiant akademinės etikos komitetų veiklų reglamentavimo pokyčius, vyriausioji specialistė (vyriausioji analitikė) dr. Eglė Ozolinčiūtė pristatė Tarnybos parengtą tyrimo ataskaitą „Lietuvos mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos komitetų veiklų reglamentavimo pokyčiai“. Joje atsispindi būdai, kuriais institucijos reagavo ir kokius pokyčius inicijavo savo institucijų rengtuose dokumentuose, reglamentuojančiuose akademinės etikos komitetų veiklą, reaguodamos į  Tarnybos paskelbtas 2015 m. Mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kodeksų rengimo, priėmimo ir įgyvendinimo rekomendacijas. Taip pat buvo pristatyta dalis „VIRT2UE train the trainer“ mokymų medžiagos, kuri gali būti naudinga kiekvienai institucijai organizuojant diskusijas apie akademinę etiką savo akademinėje aplinkoje ir veikia kaip prevencinė priemonė galimiems akademinės etikos pažeidimams išvengti.

Po pristatymų vyko diskusija dalyviams aktualiais klausimais.