×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2020-12-14

Nuotoliniu būdu susitinkame su akademine bendruomene

Įprastą gyvenimą sutrikdžiusi antroji koronaviruso banga nesustabdė Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos bendradarbiavimo su akademine bendruomene. Pastarąjį mėnesį įvyko du nuotoliniai susitikimai – su Vilniaus dailės akademijos ir Panevėžio kolegijos akademinės bendruomenės atstovais.

2020 m. lapkričio 23 d. Tarnyba susitiko su Vilniaus dailės akademijos bendruomenės dėstytojais. Mokymuose „Žvilgsnis į akademinę etiką“ dalyvavo apie 70 dalyvių. Mokymai skirti akademinei ir tyrimų etikai, taip pat dėstytojų elgesio ir santykio su studentais klausimams aptarti. Susitikimo pradžioje mokymų dalyviams apie tai, kaip savo akademinės etikos patirtis vertina doktorantai ir tyrėjai, pasakojo Tarnybos vadovė dr. Loreta Tauginienė, pristatydama Lietuvoje vykdyto tyrimo „Atsakingo mokslo barometras 2020“ rezultatus. Vyriausioji specialistė Kamilė Kapočiūtė kalbėjo apie tai, kaip gerinti dėstytojų ir studentų tarpusavio santykius, pristatydama Tarnybos parengtas gaires apie grupinio darbo organizavimo ir vertinimo ypatumus „Objektyvaus ir sąžiningo grupinių darbų vertinimo gairės“, kurių tikslas – užtikrinti objektyvų ir sąžiningą grupinių darbų vertinimą. Vyriausioji specialistė (vyriausioji analitikė) dr. Eglė Ozolinčiūtė pristatė Tarnybos parengtas gaires „Akademinės etikos užtikrinimas organizuojant studijas nuotoliniu būdu“ pasidalindama įžvalgomis apie Lietuvos mokslo ir studijų institucijų iššūkius kilus pandemijai bei (iš)spręstas problemas organizuojant studijas nuotoliniu būdu. Taip pat buvo dalijamasi žiniomis apie akademinę etiką menuose, ypatingą dėmesį skiriant vaizdų plagiato sampratai, identifikavimui ir prevencijai. Po pristatymų akademinės bendruomenės atstovai aktyviai įsitraukė į diskusiją akademinės etikos klausimais.

Gruodžio 14 d. Tarnyba dalyvavo Panevėžio kolegijos surengtame nuotoliniame seminare „Akademinės etikos realybė“. Jo metu kontrolierė dr. Loreta Tauginienė supažindino akademinę bendruomenę su bendraautorystės ypatumais, kuriuos reikėtų apsvarstyti rengiant mokslo darbus, o vyriausioji specialistė (analitikė) Kristina Senkuvienė, remdamasi šiais metais Tarnybos atlikto tyrimo „Atsakingo mokslo barometras 2020“ rezultatais, kalbėjo apie mokslinių tyrimų ir publikavimo etikos principus. Po pristatymų buvo atsakyta į seminaro dalyvių klausimus.