×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2022-05-02

Nuo gegužės 1 d. įsigaliojo nauja Tarnybos nuostatų redakcija

Atsižvelgiant į reikšmingus Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 17 straipsnio pakeitimus, įsigaliojusius nuo 2021 m. gruodžio 1 d., ir kitus teisės aktus, Tarnybos nuostatai išdėstyti nauja redakcija. Pažymėtina, kad nuo 2022 m. gegužės 1 d. įsigaliojusioje naujoje Tarnybos nuostatų redakcijoje išgrynintas Tarnybos veiklos tikslas, apimantis ne tik skundų dėl galimų akademinės etikos pažeidimų nagrinėjimą, bet ir tyrimų dėl galimų administracinių nusižengimų atlikimą bei neetiško elgesio prevenciją. Naujoje Tarnybos nuostatų redakcijoje įtvirtintas ir principas, kad įgyvendindama savo veiklas, Tarnyba vadovausis ir gerosiomis (visuotinai pripažintomis) mokslinėmis praktikomis (akademinės etikos standartais). Įvertinus veiklų apimtį, išgryninta Tarnybos pagrindinė veiklos sritis – centrinių administracinių institucijų įstatymų leidžiamoji ir vykdomoji veikla.

Tarnybos nuostatuose taip pat išskirti Tarnybos ir kontrolieriaus uždaviniai bei atsakomybės sritys, išplėstos veiklos galimybės (pavyzdžiui, atlikti mokslinius ir kitus tyrimus, susijusius su akademine etika ir savo veiklos tobulinimu, kuriuose nedalyvauja Lietuvos mokslo ir studijų institucijose dirbantys asmenys, ir skelbti jų rezultatus). Siekiant teisinio aiškumo, Tarnybos nuostatuose detalizuota, kaip, gavus skundą, turėtų būti atliekamas tyrimas, kurį tiriant kontrolieriui galėtų kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas; kaip kontrolieriui turėtų būti skiriama vienkartinė priemoka už viršvalandinį darbą, darbą poilsio ir švenčių dienomis; kokiais kriterijais remiantis gali būti atnaujinamas skundo dėl su studijomis susijusios veiklos nagrinėjimas ir kt.

Nauja Tarnybos nuostatų redakcija padės geriau užtikrinti veiklas, susijusias su akademinės etikos kultūros formavimosi skatinimu, efektyvia mokslo ir studijų procedūrų įgyvendinimo priežiūra, Tarnybos bendradarbiavimo didinimu tarptautiniu mastu ir pan.

Kviečiame išsamiau susipažinti su Tarnybos nuostatais (nauja redakcija).