×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2021-01-28

Naujais metais – nauji susitikimai su akademine bendruomene

Naujaisiais metais Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba (Tarnyba) tęsia susitikimus su akademinės bendruomenės nariais. 2021 m. sausį įvyko trys nuotoliniai susitikimai su trijų Lietuvos kolegijų atstovais. Sausio 21 d. susitikome su 87 Socialinių mokslų kolegijos ir 133 Kauno kolegijos bendruomenės atstovais, o sausio 28 d. – su 55 Lietuvos verslo kolegijos nariais.

Susitikime su Socialinių mokslų kolegijos bendruomene vyriausioji specialistė Kamilė Kapočiūtė pristatė Tarnybos parengtas gaires apie grupinio darbo organizavimo ir vertinimo ypatumus „Objektyvaus ir sąžiningo grupinių darbų vertinimo gairės“. Tarnybos vyriausioji analitikė dr. Eglė Ozolinčiūtė pristatė tarpinstitucinio bendradarbiavimo dėka atsiradusį dokumentą – „Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gaires“, padėsiančias Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms susikurti mokslo kokybę keliančias sistemas. Tarnybos vadovė dr. Loreta Tauginienė pristatė Lietuvoje vykdytą tyrimą apie nesąžiningo elgesio finansinius nuostolius „Mokslinių tyrimų ir publikavimo etikos pažeidimų piniginė vertė atšaukus publikaciją“. Po pranešimų vykusioje diskusijoje susitikimo dalyviai aiškinosi, kieno atsakomybė yra identifikuoti ir nubausti nesąžiningas publikacijas paskelbusius asmenis bei kokie galimi būdai publikuotoms klaidoms ir klaidų padariniams atitaisyti. Taip pat dalyviai domėjosi, kaip užtikrinti sąžiningo ir objektyvaus grupinių darbų vertinimo skales ir kriterijus.

Susitikime su Kauno kolegijos bendruomene Tarnybos vadovė dr. Loreta Tauginienė pristatė Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gaires, o Tarnybos vyriausioji specialistė Kamilė Kapočiūtė – „Objektyvaus ir sąžiningo grupinių darbų vertinimo gaires“. Kaip užtikrinti akademinės etikos laikymąsi nuotoliniu būdu pasakojo Tarnybos vyriausioji specialistė dr. Eglė Ozolinčiūtė, pristačiusi Tarnybos išleistas gaires „Akademinės etikos užtikrinimas organizuojant studijas nuotoliniu būdu“. Klausimams ir atsakymams skirtu laiku akademinės bendruomenės atstovai aktyviai dalijosi savo dėstymo ir egzaminavimo patirtimis, pasakojo apie pastebėto nesąžiningo studentų elgesio būdus. Susitikimo dalyviai taip pat diskutavo apie tai, kaip techniškai užtikrinti kiek įmanoma sąžiningesnį studijavimą ir atsiskaitymą egzaminų metu.

Susitikime su Lietuvos verslo kolegijos akademine bendruomene Tarnybos vyriausioji analitikė dr. Eglė Ozolinčiūtė pristatė gaires „Akademinės etikos užtikrinimas organizuojant studijas nuotoliniu būdu“,  Tarnybos vadovė dr. Loreta Tauginienė supažindino su Lietuvoje atlikto nacionalinio tyrimo „Atsakingo mokslo barometras 2020” rezultatais ir pristatė Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gaires, kurios žymi naują žingsnį Lietuvos mokslinių tyrimų praktikoje, identifikuojantį kylančią kokybės kartelę dar mokslinių tyrimų planavimo etape bei mokslo judėjimą atvirojo mokslo (atvertų duomenų) link. Susitikimo dalyviai domėjosi apie Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gairių svarbą ne tik fundamentaliesiems, bet ir taikomiesiems tyrimams, taip pat tikslinosi dėl mokslo publikacijų rengimo niuansų.