×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2022-10-18

Mokslinių tyrimų duomenų valdymas akademinės etikos aspektu

Tarnyba 2022 m. spalio 14 d. organizavo metinę konferenciją „Etika akademinėje aplinkoje 2022“. Konferencija sulaukė itin didelio susidomėjusiųjų skaičiaus – prie konferencijos prisijungė virš 190 dalyvių. Pirmoje konferencijos dalyje Tarnybos vyriausioji analitikė dr. Julija Umbrasaitė pristatė tyrimo „Atsakingo mokslo barometras 2022“ rezultatus. Lietuvos mokslo tarybos Mokslo politikos ir analizės skyriaus vedėjas dr. Eugenijus Stumbrys aptarė Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gaires bei trumpai supažindino su Tarybos atliekama apklausa, susijusia su atviraisiais mokslinio tyrimo duomenimis. Su mokslinio tyrimo duomenų valdymo plano pavyzdine forma supažindino Tarnybos vyriausioji analitikė dr. Julija Umbrasaitė. Konferencijos dalyviai sužinojo, kaip mokslinio tyrimo duomenų valdymo planas gali paskatinti etiškai atlikti tyrimus.

Antroje konferencijos dalyje Žurnalistų etikos inspektorė Gražina Ramanauskaitė pristatė Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos funkcijas prižiūrint asmens duomenų tvarkymą akademiniais tikslais.  Apie tai, kaip vyksta mokslinio tyrimo duomenų saugojimas Europos Sąjungoje, renginio dalyvius supažindino Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorius bei Lietuvos mokslo tarybos Mokslinės veiklos etikos komisijos narys prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas. Pranešėjas pasidalijo informacija apie duomenų saugojimo reikalavimus bei rekomendacijas. Konferenciją užbaigė Lietuvos nacionalinės UNESCO Komisijos sekretoriato mokslo programų vadovė Dovilė Lozovska. Ji pristatė UNESCO rekomendaciją dėl mokslo ir mokslininkų, dėl atvirojo mokslo (tarptautinio atvirojo mokslo standarto) ir dirbtinio intelekto etikos. Konferencijos dalyviai taip pat diskutavo apie aktualius publikavimo etikos klausimus doktorantūroje.