×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2020-03-09

Kviečiame susipažinti su 2019 metų veiklos ataskaita

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba savo tinklalapyje paskelbė 2019 metų veiklos ataskaitą.

Tarnyba 2019 metais ypač buvo orientuota į akademinės bendruomenės informuotumo apie akademinės etikos principus ir jų įgyvendinimo tarptautinės praktikos didinimą. Daugiau dėmesio skyrė aktualizuodama mokslinių tyrimų etikos užtikrinimo būtinybę siekiant mokslo kokybės gerinimo. Mokslinių tyrimų etikos, kaip ir publikavimo etikos, tema organizuoti susitikimai, vestos diskusijos ir aptartos tolimesnės Tarnybos ir akademinės bendruomenės bendradarbiavimo kryptys, ypač plečiant pastarosios kompetencijas akademinės etikos srityje. Tarnyba taip pat diskutavo su studentų atstovais apie jų galimybę prisidėti prie vientisos ir efektyvios etikos infrastruktūros kūrimo mokslo ir studijų institucijoje. Iš viso organizuoti 24 renginiai / susitikimai, pritraukę apie 200 akademinės bendruomenės narių ir kitų suinteresuotųjų šalių.

Tarnyba, skatindama akademinės bendruomenės kritinį mąstymą akademinės etikos požiūriu, parengė 3 analitines apžvalgas ir paskelbė 1 gaires. Tarnyba planuoja ir toliau nuosekliai tęsti šias veiklas.

2019 metais paskelbti 29 akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimai. Daugiau kaip pusė teiktų kontrolieriaus rekomendacijų (62 proc.) dėl priemonių ėmimosi, kad būtų pašalinti akademinės etikos ir procedūrų pažeidimai ir jų priežastys, buvo visiškai įgyvendintos tais pačiais metais.

Tarnyba taip pat pamažu įsitraukia į tarptautinį bendradarbiavimą – prisideda prie 2 tarptautinių projektų įgyvendinimo, dalyvauja Europos mokslinių tyrimų sąžiningumo tinklo veikloje.