2021-09-20

Kontrolierė susitiko su Lietuvos energetikos instituto bendruomene

Rugsėjo 17 d. akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė dr. Loreta Tauginienė Lietuvos energetikos instituto (LEI) bendruomenei pristatė akademinės etikos nuostatų raidą ir nacionalinius akademinės etikos skatinimo dalyvius Lietuvoje. Taip pat išsamiau papasakojo apie kertinius dokumentus, padėjusius pagrindą etikos infrastruktūros formavimui akademinėje aplinkoje – Rekomendacijas akademinės etikos kodeksų rengimui, priėmimui ir įgyvendinimui bei Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gaires. Kontrolierė atkreipė dėmesį į pagrindines Tarnybos veiklos kryptis – skundų nagrinėjimą, tyrimų kontrolieriaus iniciatyva atlikimą, administracinių nusižengimų tyrimą bei prevencijos priemones (pvz., gaires, rekomendacijas, konsultacijas, mokymus, kitus renginius ir pan.). Susitikimo metu kontrolierė akcentavo, kad Tarnyba siekia supažindinti akademinę bendruomenę su tarptautiniais akademinės etikos standartais ir skatina jų laikytis.

LEI kėlė nemažai klausimų, susijusių su moksliniu vadovavimu, mokslinio vadovo ir studento bendraautoryste, plagiatu ir perfrazavimu, diskutavo, ar kiekybiniai mokslo sklaidos rodikliai (ne)skatina laikytis akademinės etikos standartų.