×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2020-06-10

Kontrolierė paskirta atstovauti Lietuvai ETINED

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė Loreta Tauginienė tapo Europos Tarybos Švietimo etikos, skaidrumo ir sąžiningumo platformos (angl. Council of Europe Platform on Ethics, Transparency and Integrity in Education, ETINED) nare. Ją pavaduojančiu asmeniu paskirta Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos vyriausioji specialistė (vyriausioji analitikė) Eglė Ozolinčiūtė.

Europos Tarybos Švietimo etikos, skaidrumo ir sąžiningumo platforma – specialistų, kuriuos skiria Europos Tarybai priklausančios šalys-narės, tinklas. Platformos misija – keistis  informacija ir gerąja patirtimi švietimo skaidrumo ir sąžiningumo srityje;  prisidėti sprendžiant problemas, kurias švietimo ir aukštojo mokslo sektoriui kelia korupcija; inicijuoti teigiamą ilgalaikį procesą švietime, kad visi jo dalyviai įsipareigotų laikytis pagrindinių etikos principų.

Europos Tarybos Švietimo etikos, skaidrumo ir sąžiningumo platformoje iki šiol Lietuvai atstovavusi Studijų kokybės vertinimo centro Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Ieva Vaiciukevičienė ir toliau eis šias pareigas.