×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2019-08-26

Kontrolierė dalyvavo jubiliejinėje LSS Asamblėjoje

Rugpjūčio 23 d. Klaipėdos universitete vyko Lietuvos studentų sąjungos (toliau – LSS) 20-osios Asamblėjos atidarymas, kuriame diskutuota apie aukštojo mokslo ateitį, studentų įtaką švietimo politikos formavimui, psichinę studentų būklę akademinėje aplinkoje ir kitas studentijai aktualias temas.

Rugpjūčio 24 d. jubiliejinė LSS Asamblėja persikėlė į Šventąją, kurioje aštuonios studentų darbo grupės gilinosi į įvairių problemų sprendimo būdus. Trys iš aštuonių studentų darbo grupių domėjosi akademinio nesąžiningumo apraiškomis Europoje, gerąja užsienio šalių praktika, analizavo aukštųjų mokyklų etikos kodeksus ir ieškojo akademinio sąžiningumo skatinimo sprendimų.

Vieną iš trijų akademinio sąžiningumo darbo grupių moderavo kontrolierė Loreta Tauginienė. Šioje studentų darbo grupėje dalyvavo 13 studentų iš 10 aukštųjų mokyklų. Studentai gilinosi į institucinės etikos audito ypatumus: institucinių vertybių svarbą nustatant organizacinę kultūrą ir planuojant pokyčius aukštojoje mokykloje, etikos kodeksų raidą, susipažino su Lietuvos kontekstiniais akademinės etikos tyrimais, kurių pagrindu išskyrė problemines sritis ir siūlė jų sprendimo būdus (pvz., daugiau negu vienos tekstų sutapčių nustatymo programos naudojimą, intensyvesnį švietimą apie intelektinės nuosavybės apsaugą, autorių teises, geresnį atsakomybės valdymą skiriant studentams komandines užduotis, pranešėjų apsaugos užtikrinimą, aiškesnę egzaminavimo tvarką, etikos komitetų kompetencijų stiprinimą).

Fotografė: Karolina Kareivaitė

Numatoma tęsti studentų darbo grupės veiklą akademinio sąžiningumo srityje šių metų rudenį bendradarbiaujant su Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba.