×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2020-07-02

Kontrolierė dalyvaus UNESCO ir LMT darbo grupės veikloje

2017 m. Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO) paskelbė patikslintą Rekomendaciją dėl mokslo ir mokslininkų, apimančią visus atsakingų mokslinių tyrimų principus: etiką, atvirą mokslą, STEM ugdymą, visuomenės įtraukimą ir lyčių lygybę. Susitarimą laikytis šių rekomendacijų pasirašė 195 šalys, tarp jų ir Lietuva. Susitarimas įpareigoja valstybes kas ketverius metus įsivertinti, kaip sekasi laikytis minėtos rekomendacijos.

Pirmoji įsivertinti nusprendė Lietuva. UNESCO ir Lietuvos mokslo taryba suformavo darbo grupę, kuri parengs apžvalgą dėl atitikimo mokslo politikos klausimus apimančiai rekomendacijai. Darbo grupės veikloje dalyvaus akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė, taip pat Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, LMA Jaunosios akademijos, Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Mokslo ryšių biuro Briuselyje LINO, startuolio „CasZyme“, Šiaulių universiteto Lyčių studijų centro, Vilniaus universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Vyriausybės strateginės analizės centro ir Žinių ekonomikos forumo atstovai.