×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2020-12-04

Konstitucinis teismas: kontrolieriaus įpareigojimas atšaukti sprendimą dėl aukštojo mokslo kvalifikacijos suteikimo neprieštarauja Konstitucijai

Konstitucinis teismas 2020 m. gruodžio 3 d. nutarimu pripažino, kad akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 17 straipsnio 11 dalies 2 punktu suteikta teisė įpareigoti atšaukti sprendimą dėl aukštojo mokslo kvalifikacijos suteikimo neprieštarauja Konstitucijai.

Savo nutarimu Konstitucinis teismas pabrėžė, kad akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus veikla siekiama prisidėti prie akademinės etikos standartų tobulinimo ir kartu – prie aukštojo mokslo kokybės. Konstitucinis teismas taip pat pažymėjo, kad iš Konstitucijos 40 straipsnio 4 dalies kylanti valstybės priedermė užtikrinti aukštojo mokslo kokybę suponuoja, be kita ko, akademinės etikos ir procedūrų standartų laikymosi kontrolę, o pagal Konstitucijos 40 straipsnio 3 dalį, 42 straipsnio 1 dalį aukštosioms mokykloms laiduojama autonomija nesudaro prielaidų nepaisyti akademinės etikos ir procedūrų vykdant mokslo ir studijų veiklą.

Plačiau skaityti Konstitucinio teismo 2020-12-03 nutarimą čia.