×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2014-05-19

Konferencija Mykolo Romerio universitete

Gegužės 20 d. Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba kartu su Mykolo Romerio universitetu organizuoja konferenciją „Akademinio sąžiningumo kultūra kintančioje visuomenėje“. Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas skaitys pranešimą „Akademinės etikos politika Lietuvoje“.

   

Pranešime bus pristatyti Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos atlikti tyrimai dėl Lietuvos aukštųjų mokyklų ir kolegijų etikos kodeksų bei dėl plagiato atvejų paplitimo, taip pat bus pateiktos principinės rekomendacijos dėl akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų galimos prevencijos ir esamų priemonių tobulinimo.

Konferencijos programa