×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2021-11-24

Kokybės kultūra neatsiejama nuo etikos kultūros akademinėje aplinkoje

Lapkričio 23 d. Europos Tarybos Švietimo etikos, skaidrumo ir sąžiningumo platformos (angl. Council of Europe Platform on Ethics, Transparency and Integrity in Education, ETINED) dalyviai teikė siūlymus Ministrų komiteto rekomendacijos apie kovą su sukčiavimu švietime bei etikos, skaidrumo ir sąžiningumo švietime skatinimą projektui. Rekomendacijų projekte itin pabrėžiama mokslo ir studijų institucijų, kitų švietimo įstaigų ir nacionalinių suinteresuotųjų šalių vaidmens svarba skatinant ir užtikrinant tiek kokybės kultūrą, tiek etikos kultūrą dėstyme ir moksliniuose tyrimuose. Taip pat atkreipiamas dėmesys į technologijų pažangos keliamas grėsmes etikos ir sąžiningumo kultūros puoselėjimui akademinėje aplinkoje.

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė Loreta Tauginienė kėlė klausimus, susijusius su technologijų pažangos įtaka akademinės etikos pažeidimų (pvz., plagiato) turiniui, nacionalinių ir institucinių etikos kodeksų santykiu, asmenų, piktnaudžiaujančių teise pranešti apie galimą akademinės etikos pažeidimą, teisėmis. Kontrolierė teikė siūlymus dėl plagiato apibrėžties tobulinimo.