2021-06-28

Kokius nuostolius gali sukelti tyrėjo neetiški veiksmai?

Tarnyboje atliktas tyrimas „Mokslinių tyrimų ir publikavimo etikos pažeidimų piniginė vertė: tyrėjo sukeliami nuostoliai“, kuriuo siekta išplėsti žinias apie mokslinių tyrimų ir publikavimo etikos (toliau – MTPE) pažeidimų vertę, t. y. MTPE pažeidimų piniginę vertę pagal tyrėjo sukeliamus nuostolius.

Tyrimo rezultatai rodo, kad pagal autorinį indėlį projekte tyrėjų visų Mokslininkų grupių projektų (toliau – MGP) publikacijų piniginė vertė varijavo nuo 0,8 tūkst. eurų iki 60,3 tūkst. eurų. Vidutinė pagal autorinį indėlį projekto vadovų (vyriausiųjų mokslo darbuotojų) visų MGP publikacijų piniginė vertė sudarė 21,1 tūkst. eurų, o projekto vadovų (vyresniųjų mokslo darbuotojų) – 20,4 tūkst. eurų. Tuo tarpu vidutinė pagal autorinį indėlį jaunesniųjų mokslo darbuotojų ir mokslo darbuotojų visų MGP publikacijų piniginė vertė buvo 4 kartus mažesnė, atitinkamai 5,4 tūkst. eurų ir 6,0 tūkst. eurų. Tokį skirtumą gali lemti mokslo krypties / srities tyrimuose susiklosčiusios mokslinės veiklos ir mokslo sklaidos praktikos ir skirtingas tyrėjų kompetencijos lygis, kuriam įtakos turi ir valandinis darbo įkainis, tačiau tokio ženklaus skirtumo nepastebima vertinant minėtų tyrėjų MGP publikacijų dalį: projektų vadovų (vyriausiųjų mokslo darbuotojų ir vyresniųjų mokslo darbuotojų) MGP publikacijų dalis sudarė 62 proc. (89 iš 144 visų MGP publikacijų), o jaunesniųjų mokslo darbuotojų ir mokslo darbuotojų (ne projekto vadovų) MGP publikacijų dalis – 51 proc. (73 iš 144 visų MGP publikacijų).

Taip pat tyrimo rezultatai rodo, kad 98 proc. tyrėjų MGP publikacijų dalis yra didesnė negu jų gaunama darbo užmokesčio dalis projekte. Keltinas klausimas, ar neproporcinga  tyrėjų MGP publikacijų dalis darbo užmokesčio daliai nepadidina rizikos ir pažeisti MTPE.