×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2022-11-11

EMBO seminare diskutuota apie mokslinį sąžiningumą

Nuotrauka iš B. Liekės archyvo

Š. m. lapkričio 10 d. Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre vyko Europos molekulinės biologijos organizacijos (angl. European Molecular Biology Organization, EMBO) seminaras apie mokslinį sąžiningumą. Renginyje su tyrėjais buvo diskutuojama apie mokslinį sąžiningumą ir mokslinių tyrimų gerąsias praktikas gyvybės moksluose. Tarnybos vyriausioji specialistė (vyr. analitikė) dr. Julija Umbrasaitė seminaro dalyvius supažindino su europinėmis gairėmis ir rekomendacijomis mokslinio sąžiningumo srityje, akademinę etiką reglamentuojančiais nacionaliniais dokumentais, akademinės etikos mokslo ir studijų procese dalyviais bei pristatė Tarnybos veiklos sritis. EMBO atstovė Sandra Bendiscioli akcentavo, kodėl svarbu sąžiningai atlikti mokslinius tyrimus, kokios yra tyrėjų atsakomybės. Pranešėja renginio dalyviams pristatė svarbiausius tarptautinius dokumentus, įtvirtinančius mokslinio sąžiningumo principus ir reikalavimus tyrėjams (Singapūro pareiškimą dėl mokslinio sąžiningumo, Helsinkio deklaraciją ir kt.). Seminaro dalyviai domėjosi, kur reikėtų kreiptis, jei pastebimas nesąžiningas elgesys, kokie reikalavimai taikomi kitų šalių (pvz., ne Europos) tyrėjams.

Uždaroje seminaro sesijoje tyrėjai tęsė diskusiją apie mokslinį sąžiningumą, etikos pažeidimus ir  iššūkius, kylančius valdant mokslinių tyrimų duomenis, atliekant tyrimus su žmonėmis, publikuojant mokslinių tyrimų rezultatus.