2023-12-11

Diskutuota apie įvairovę ir įtrauktį aukštajame moksle

Š. m. gruodžio 8 d. Tarnybos atstovė dr. Julija Umbrasaitė dalyvavo Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademijos ir tarptautinės nevyriausybinės organizacijos Kauno soroptimisčių klubo organizuotame forume-konferencijoje „Žmogaus teisių reliatyvumas socialinėje ir kultūrinėje erdvėje“. Šis renginys organizuojamas kasmet ir yra skirtas Tarptautinei žmogaus teisių gynimo dienai paminėti. Šiemet renginys buvo dedikuotas įvairovės ir įtraukties aukštajame moksle temai. Renginio metu Vilniaus universiteto Kauno fakulteto profesorė dr. Virginija Jurėnienė pristatė istorinį diskursą apie Lietuvos moterų aukštojo mokslo teisę. Mykolo Romerio universiteto vicerektoriaus patarėja darnios plėtros klausimais dr. Nomeda Gudelienė aptarė šiuolaikinio universiteto kaip saugios erdvės visiems ypatumus. Mykolo Romerio universiteto akademinių reikalų centro vadovė doc. dr. Inga Juknytė-Petreikienė pristatė apklausos rezultatus apie studentų įvairovės ir įtraukties akademinėje bendruomenėje patirtis. Tarnybos atstovė dr. Julija Umbrasaitė aptarė etikos iššūkius, susijusius su studentų judumu.